Ngày 18/ 8/ 2021, tập thể  giáo viên nhà trường thực hiện tập huấn phần mềm soạn giảng Avina. Đây là phần mềm soạn giảng mới giúp bài giảng của giáo viên thêm phần sinh động và dễ ...